Scroll Top

Ervaringsverhaal EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Vanaf mijn tienerjaren heb ik meerdere trauma’s opgelopen en heb ik het jaren steeds met mijn hulpverleners gehad over EMDR therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Steeds kreeg ik hetzelfde antwoord: dat is niet mogelijk bij complexe PTSS. 

Ik raakte er knap ontmoedigd van en gaf echt de hoop op genezing op. En toen kwam er ineens een psychologe die zei dat het wel degelijk mogelijk was om EMDR te doen voor mij. Wel zou ik dan eerst in een stabilisatiegroep geplaatst worden. Enerzijds raakte ik er volkomen door in paniek, anderzijds vlamde de hoop weer op. Ze ging met mij aan de slag.

Terwijl we met de voorbereidingen bezig waren, werd haar in haar studie duidelijk dat de inzichten veranderd waren en een stabilisatiegroep niet aanbevolen werd.

Het advies werd: zo snel mogelijk beginnen met EMDR therapie. Wel moesten alle trauma’s goed in kaart worden gebracht

Ze legde mij veel uit over wat er zou gebeuren tijdens de voorbereiding. EMDR therapie wordt gebruikt om verbindingen die de hersenen hebben gemaakt door hevige stressreacties bij trauma’s als het ware opnieuw te programmeren.
Bij PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) staat de alarmknop voor gevaar voortdurend aan en door de EMDR wordt deze weer uitgezet. Tevens kun je met EMDR andere overtuigingen inprenten. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb geen schuld aan het gebeuren.’ Of: ‘Ik ben nu veilig.

Voor een enkelvoudig trauma kan dit al binnen een paar sessies. Aangezien ik zowel enkelvoudige trauma’s als complexe trauma’s heb opgelopen, moest ik op zoek gaan naar die herinneringen en beelden die de meeste spanning opriepen. Mijn psychologe vergeleek het met een stapel blikjes, waarbij je het meest belangrijke blikje eruit moest trekken waardoor de boel aan het wankelen wordt gebracht.

Zo zijn we begonnen met een enkelvoudig trauma met een duidelijk beeld om aan de EMDR therapie te wennen en de grootste angst voor de confrontatie met mijn angsten weg te nemen

Aan het begin van de sessie moest ik het beeld dat de meeste spanning gaf, beschrijven. Ik moest vertellen waar ik de spanning voelde en deze een cijfer geven. Ook moest ik vertellen welke overtuiging ik had bij het beeld.
Mijn psychologe gebruikte een stokje met een bolletje dat ik alleen met mijn ogen moest volgen terwijl ze het voor me heen en weer zwaaide. Ondertussen moest ik het beeld dat bij mij zoveel spanning opleverde vasthouden. Dit was het beeld van de bloedige stomp van mijn broer.

Steeds stopte ze na een poosje en dan moest ik zeggen wat er in me opkwam, opnieuw een cijfer geven aan mijn spanning. Aan het einde van de sessie, die vijf kwartier duurde, was de spanning gedaald naar bijna nul bij hetzelfde beeld. Daarna moest ik mijzelf een nieuwe positieve overtuiging inprenten die mijn oorspronkelijke overtuiging dat ik schuld had aan het ongeluk, zou vervangen terwijl ik weer met mijn ogen het stokje met het balletje volgde.

Ik was doodop en de dagen erna kon ik bijna niet van de bank komen van vermoeidheid. En ik huilde erg veel. Wel begreep ik dat mijn hersenen nieuwe verbindingen aan het leggen waren. Het duurde vijf dagen voor ik weer wat energie had. Dit zijn allemaal gebruikelijke reacties bij EMDR therapie en ook noodzakelijk voor het verwerkingsproces. Bij de volgende sessie was de spanning van het eerste beeld weg. Wel waren er nieuwe herinneringen en beelden van het ongeluk, waar we nu ook mee aan de slag konden.

Zo hebben we een aantal maanden het ene na het andere trauma opgeruimd. Het was slopend, maar ik voelde me veel beter

De angstklachten waren weg, de nachtmerries en de herbelevingen en we constateerden dat ik PTSS vrij was. Vervolgend deed ik nog een traject met EMDR ‘rechtsom’ voor mijn zelfbeeld. Hierbij gaat het voornamelijk om negatieve overtuigingen die ik over mezelf had en die ik kon vervangen door positieve overtuigingen.

Daarna ging het een tijdje erg goed met mij. Ik was begonnen een boek te schrijven over mijn trauma’s en de behandeling met de EMDR wat ook therapeutisch heeft gewerkt. Ik was er wel voor gewaarschuwd dat dingen opnieuw konden gaan spelen. Dat is inderdaad gebeurd. Nu vanuit een andere invalshoek. Een diepere laag die uiteindelijk door een psychose in de afgelopen maanden aan het licht is gekomen. Daar ga ik nu mee aan het werk. Opnieuw met EMDR, nu gecombineerd met hypnose in de alternatieve psychotherapeutische zorg.

Het beginnen van het traject met de EMDR therapie heeft veel voor mij betekend

De lading van de herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenissen uit mijn leven is verdwenen en aan mijn zelfbeeld mankeert niet meer dan aan dat van de gemiddelde Nederlander en ook veel andere klachten zoals schuldgevoelens zijn verdwenen. Wat het uiteindelijke resultaat is wanneer ik ‘klaar’ ben met het vervolg, weet ik natuurlijk niet. Ik zal altijd beperkingen houden, maar dan heb ik er aan gedaan wat binnen mijn vermogen ligt.


Alida Ennie is geboren in Enschede als jongste van vijf, werkte jaren als medisch secretaresse en onder andere management assistente in verschillende gezondheidsinstellingen. Naast de zorg voor haar drie dochters was zij vroeger ook actief in het vrijwilligerswerk. Nadat zij door haar psychische beperkingen werd afgekeurd, is zij freelance SEO teksten gaan schrijven. In 2014 verscheen haar autobiografische boek waarin de behandeling met EMDR centraal staat. Zij wil nog een tweede boek schrijven over haar verdere bevindingen binnen de psychiatrie. Lees hier meer over op Alida’s site.

Bron: psychosenet.nl

Gerelateerde onderwerpen

Privacy Voorkeuren
Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Vereniging EMDR Nederland veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.