Scroll Top

EMDR interview Francine Shapiro

Joany Spierings talks with Francine Shapiro

Francine Shapiro (Brooklyn, 18 februari 1948 – overleden 16 juni 2019), was een Amerikaanse psychologe die de EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ontwikkelde.

In 1987 bemerkte ze tijdens een wandeling dat het snel bewegen van haar ogen de stress ten gevolge van storende gedachten leek te verminderen. Op basis van haar aanvankelijke bevindingen deed zij verder onderzoek dat resulteerde in een publicatie uit 1989 waarin gewag wordt gemaakt van positieve resultaten gebaseerd op een aantal casestudy’s.

Bron: Vereniging EMDR Nederland [Foto: via EMDR Institute]

Gerelateerde onderwerpen

Clear Filters
Hoe werkt EMDR therapie?
Privacy Voorkeuren
Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Vereniging EMDR Nederland veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.