Scroll Top

FAQ | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en patiëntgerichte behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen die dit overkomt ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries.

Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

De therapeut zal je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut, geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden en/of spellings- en rekentaken . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal je vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR- procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke set gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.
Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt je  de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. Hier wordt de werkgeheugentheorie uitgelegd:

De EMDR behandelingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen.

Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de cliënt.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.
EMDR IS GESCHIKT VOOR IEDERE LEEFTIJD

EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode gericht op het ‘desensitiseren’ – ofwel verzwakken – van herinneringen aan nare gebeurtenissen die aanleiding geven tot een psychische klacht of aandoening.

De effectiviteit van EMDR voor posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS, is in verscheidene gerandomiseerde, gecontroleerde studies vastgesteld.

PTSS staat voor ‘posttraumatische stress-stoornis’. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.
Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een (auto)ongeval of verwonding, een ernstige ziekte, een overval, een mishandeling of getuige van mishandeling/geweld, (seksueel) misbruik/aanranding/verkrachting een brand, een natuurramp of een oorlogssituatie. Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen zoals het verlies van een baan, het verlies van een geliefde of het verlies van autonomie. Ervaringen zoals gepest worden op school of verwaarlozing door je ouders zijn nare ervaringen die vaak niet leiden tot PTSS, maar wel verwerkt kunnen worden middels EMDR.
Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk dan bijvoorbeeld aan nare herinneringen aan de gebeurtenis, herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt), het vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben, sneller geïrriteerd/kort lontje hebben, schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld, wantrouwen, een algeheel gevoel van onveiligheid, somberheid, concentratieproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, slaapproblemen, angsten, paniek, je zorgen maken, onrust, stress en verhoogde alertheid/waakzaamheid.

Er zijn nauwelijks contra indicaties waardoor EMDR therapie niet kan worden toegepast. Zwangerschap, hartritmestoornissen, epilepsie, psychose en suïcidaliteit zijn bijvoorbeeld geen contra indicatie. Wel is het bij epilepsie aan te raden om een behandeling zonder lichtbalk en bewegingen met tegenlicht te ondergaan omdat lichtflitsen een epileptische aanval kunnen veroorzaken.

In deze video leggen GZ-psychologen en EMDR supervisoren Linda Ermers en Marike van de Hel – Ruijters het één en ander uit over contra indicaties:

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed.

Toch kan dit in sommige gevallen wat ‘bijwerkingen’ geven, bijvoorbeeld dat er nieuwe beelden opkomen of dat er verschillende emoties omhoog komen. Ook wordt zich ‘wat wiebelig’ voelen of vermoeidheid vaker genoemd na een sessie. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt.

Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen dat je een dagboekje bijhoudt en opschrijft wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden.

ZOEK een Erkende EMDR THerapeut

Veel therapeuten passen EMDR therapie toe. Maar niet alle therapeuten hebben een deugdelijke opleiding gevolgd. Voor verwijzers en patiënten is het dan ook belangrijk om een EMDR therapeut te vinden die goed is opgeleid.

Maar hoe vind je nou zo’n therapeut? De Verenging EMDR Nederland (VEN) is de vereniging die de kwaliteit van de EMDR beoefening in Nederland bewaakt. De VEN is aangesloten bij de Europese EMDR associatie. Als je een EMDR therapeut zoekt is het belangrijk om te kijken dat de therapeut een opleiding heeft gevolgd die door de VEN is goedgekeurd. Dit noemen we een VEN erkende opleiding.

Nog beter is het als de EMDR therapeut zich verder heeft laten scholen tot EMDR Europe Practitioner. Bij deze registratie mag je er van uit gaan dat de therapeut EMDR beoefening in al zijn aspecten beheerst en kan toepassen bij verschillende problemen. Je kunt op deze website welke leden een zogeheten VEN erkende training hebben gevolgd.

Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland legt in deze video uit waar je op moet letten bij het zoeken naar een goede therapeut:

De belangstelling voor EMDR is groot en er wordt steeds meer bekend over de effectiviteit van EMDR-behandeling. Alle aandacht en populariteit heeft echter ook een keerzijde: omdat EMDR-therapeut geen beschermde titel is, kan iedereen zich zo noemen. Ook zonder deugdelijke opleiding. De Vereniging EMDR Nederland stelt zichzelf ten doel om de kwaliteit van EMDR therapie te waarborgen.

Therapeuten die lid zijn van de VEN hebben een deugdelijke opleiding afgerond en bij deze registratie mag je er van uit gaan dat de therapeut EMDR beoefening in al zijn aspecten beheerst en kan toepassen bij verschillende problemen.

Aan therapeuten die lid zijn van de VEN wordt de mogelijkheid geboden om zich op onze openbare ledenlijst te zetten.

Klik hier voor ledenlijst VEN geaccrediteerde therapeuten

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts.

Voor jongeren tot 18 jaar regelt de gemeente de GGZ. Een verwijsbrief is dan niet nodig, maar kan de verwerkingsperiode bij de gemeente van de aanvraag voor behandeling wel verkorten.

Een verwijslijst van therapeuten die aangesloten zijn bij de Vereniging EMDR Nederland vind je hier:

Ledenlijst VEN geaccrediteerde therapeuten

Je kunt zoeken op provincie en vervolgens op woonplaats.

Er zijn een aantal folders over EMDR vertaald. Deze folders vind je hier: ga naar de folders.

Ook zijn er enkele informatieve filmpjes vertaald of voorzien van voice-overs en ondertiteling: ga naar de video’s.

Privacy Voorkeuren
Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Vereniging EMDR Nederland veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.