Scroll Top

Algemene informatie

EMDR IS VOOR IEDEREEN
Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen en volwassenen van alle leeftijden. Zelfs ingrijpende en traumatische gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen (pre-verbaal), kunnen met behulp van de EMDR-methode worden verwerkt.
Hoe vind je een goede EMDR therapeut?

Veel therapeuten passen EMDR therapie toe. Maar niet alle therapeuten hebben een deugdelijke opleiding gevolgd. Voor verwijzers en patiënten is het dan ook belangrijk om een EMDR therapeut te vinden die goed is opgeleid.

Maar hoe vind je nou zo’n therapeut? De Verenging EMDR Nederland (VEN) is de vereniging die de kwaliteit van de EMDR beoefening in Nederland bewaakt. De VEN is aangesloten bij de Europese EMDR associatie. Als je een EMDR therapeut zoekt is het belangrijk om te kijken dat de therapeut een opleiding heeft gevolgd die door de VEN is goedgekeurd. Dit noemen we een VEN erkende opleiding. Nog beter is het als de EMDR therapeut zich verder heeft laten scholen tot EMDR Europe Practitioner. Bij deze registratie mag je er van uit gaan dat de therapeut EMDR beoefening in al zijn aspecten beheerst en kan toepassen bij verschillende problemen. Je kunt op deze website welke leden een zogeheten VEN erkende training hebben gevolgd.

Annemieke Driessen, voorzitter van de VEN, legt dit uit in een vlog: 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en patiëntgerichte behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen die dit overkomt ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries.

Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

folders

Privacy Voorkeuren
Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Vereniging EMDR Nederland veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.