Scroll Top

Voorbeeld behandelingen

VOORBEELD EMDR BeHANDELING
MEISJE MET TERUGKERENDE NACHTELIJKE BELEVINGEN

Esra is een meisje van 32 maanden dat wordt aangemeld met slaapproblemen, met name angst voor het inslapen.. Deze klachten bestaan sinds enkele maanden. Zij is ervan overtuigd dat er een spook in haar kamer zit. Soms lukt het wel om in te slapen, maar ze kan al enkele uren later weer panisch wakker worden. Diverse interventies van de ouders waarbij werd getracht aan te tonen dat er geen spook in de kamer is, blijken niet het gewenste effect te hebben.

De gevolgen van de onvoldoende nachtrust voor zowel het kind als de ouders doen de ouders besluiten hiervoor hulp te zoeken. Het indringende beeld van het spook dient als targetbeeld voor de EMDR procedure.

VOORBEELD EMDR BEHANDELING
MAN VEROORZAAKT DODELIJK ONGEVAL
Wim is chauffeur. Op een ochtend rijdt hij samen met zijn collega naar het werk. Op een gegeven moment moet hij zijn wagen draaien en stapt zijn collega uit. Tijdens het achteruitrijden hoort hij plotseling een verschrikte schreeuw van zijn collega. Wim stapt de auto uit en ziet dat zijn collega tussen de wagen en een muur bekneld is geraakt. Eerst is zijn collega nog bij kennis, maar door een ernstige inwendige bloeding verliest hij al snel het bewustzijn. Wim kan niet meer dan hulpeloos toekijken als zijn collega in zijn armen sterft. Na de gebeurtenis is de ontreddering groot en voelt Wim zich intens verdrietig. Voortdurend krijgt hij ‘flashbacks’ van het gebeurde. Hij ziet dan het gezicht van zijn collega voor zich en ervaart weer dezelfde machteloosheid als toen. Slapen doet hij nauwelijks. Ofschoon hij zich de afgelopen 25 jaar bijna nooit heeft ziek gemeld, voelt hij zich niet meer in staat te werken.
INTERVIEW
EMDR PAKT DE KERN AAN

Ik ben zolang ik me kan herinneren al geen goede slaper. Dat werd plots erger toen mijn zusje een eind aan haar leven had gemaakt.

Toen sliep ik nog slechts 3 à 4 uur per nacht. Ik kreeg daar eerst cognitieve gedragstherapie voor, maar dat werkte niet voldoende. Via via kwam ik toen bij een EMDR-therapeut.

INTERVIEW
EMDR haalt echt alle narigheid weg

WAAROM KOOS JE VOOR EMDR?

Dat was eigenlijk wel logisch. Ik lijd aan een complexe posttraumatische stress stoornis en ADHD. Daarvoor was een intensieve aanpak nodig. Cognitieve gedragstherapie of behandeling met medicijnen had me niet voldoende geholpen. Er is best wel veel misgegaan in mijn leven. Ik werd veel gepest en mijn ouders hadden een slecht huwelijk. Mijn moeder overleed op haar zeventiende. Ik ben ook seksueel misbruikt, en in één jaar verloor ik twee goede vrienden. De een aan een longziekte en de ander aan een hartstilstand. Ik kreeg nachtmerries, kon niet meer slapen, en bijna niet meer eten.
Privacy Voorkeuren
Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Vereniging EMDR Nederland veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.