Scroll Top

EMDR en Persoonlijkheidsstoornissen

Vandaag gaan we ons verdiepen in EMDR en persoonlijkheidsstoornissen. EMDR neemt al jaren een vogelvlucht in haar ontwikkeling en toepassingsgebieden vanwege het groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken.

Maar denken we nou werkelijk dat een persoonlijkheidsstoornis waarbij we altijd uitgegaan zijn van de noodzaak van langdurige en intensieve behandeling, zomaar op te lossen is met kortdurende EMDR therapie? Marike de Ruijter – van de Hel en Linda Ermers gaan hierover in gesprek met Laurian Hafkemeijer en Ad de Jongh.

Gerelateerde onderwerpen

Privacy Voorkeuren
Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Vereniging EMDR Nederland veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.